Colofon

Oliver Bartsch GmbH
Servatiusstrasse 80
DE-51109 Köln
Germany

T +49-221-922656-0
F +49-221-922656-21

info@glasklar.com
www.glasklar.com

Verantwoording
Oliver Bartsch
Eerste procurateriehouder: Britta Bartsch

AG Köln HRB 99263

Btw-nummer conform §27a omzetbelasting:
DE326631478

Bronvermelding

Adobe Stock, GLASKLAR

Wettelijke bepalingen

Oliver Bartsch GmbH test en actualiseert de informatie op diens websites voortdurend. Helaas kan het bedrijf echter geen aansprakelijkheid of garantie op zich nemen voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de weergegeven informatie.

Dat geldt in het bijzonder voor de websites van derden waarnaar via hyperlinks wordt doorverwezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

Oliver Bartsch GmbH behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in de weergegeven informatie.

Inhoud en structuur van de website glasklar.com zijn onherroepelijk beschermd. Verveelvoudiging van gegevens en informatie dient vooraf te worden goedgekeurd door ons, dat geldt in het bijzonder voor de inhoud van teksten, tekstdelen en beeldmateriaal.

Op alle vermelde bedrijfs- en merktekens en productbeschrijvingen is merk-, patent- en handelsmerkgerechtigde bescherming van de desbetreffende eigenaar van toepassing.

Dit colofon werd naar eer en geweten conform huidige rechtsbepalingen opgesteld. Indien de rechtsbepalingen gewijzigd worden, verzoeken wij om informatie hieromtrent. Deze zullen wij dan per ommegaande aanpassen. Indien de rechtsbepalingen slechts gedeeltelijk gewijzigd worden, blijven de overige bepalingen ongewijzigd van kracht.